Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Günümüz psikoterapi yaklaşımları içinde bilimsellik, uygulanabilirlik ve yararlılık açılarından öne çıkan bilişsel davranışçı psikoterapi, kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu ekolün davranışçı kısmı, kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler. BDT’nin bilişsel kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. Bilişsel davranışçı terapi isminden de anlaşılacağı üzere hem bilişsel hem davranışçı olmak üzere her iki alanda da çalışır. Bu terapi ekolünün popüler olmasında bir diğer önemli husus, çocuk ve ergenlerde psikopatolojilerin tedavisi ve önlenmesinde sık kullanılan ve kanıta dayalı bir terapi yöntemi olmasıdır.

Bilişsel davranışçı terapilerde, terapist ve danışan birlikte, danışanın sorunu hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu birlikte anlamaya, mevcut sorunun danışanın düşünce, duygu ve davranışlarını ve gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışırlar.

Bilişsel Bilişsel davranışçı terapi diğer bazı terapilerin aksine hedef odaklı bir yaklaşım olduğu için ilk seanslarda yaklaşık ne kadar süreceğine dair bir yol haritası çıkarılabilir. Yaklaşık olarak 8-16 seans arası sürdüğü söylenebilir. Terapinin ortalama kaç seans süreceği; terapiye gelme nedenine, rahatsızlığın ciddiyetine, değişime açık olma gibi kişilik özelliklerine ve diğer birtakım unsurlara göre değişiklik gösterebilir. Terapi süresince gösterilen istek ve çabayla terapinin belirlenen süreden daha erken tamamlanması da mümkün olabilir.

Davranışçı Terapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik atak
 • Depresyon
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Tik bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Obezite
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile terapileri
 • Alkol-madde bağımlılığı
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku bozuklukları
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar

Bilişsel Davranışçı Terapinin amacı; kişinin içinde bulunduğu durumu yanlış değerlendirme şeklini değiştirmek, kendisine katkısı olmayan hâl ve hareketlerde bulunmasına neden olan düşüncülerin değiştirilmesini sağlamaktır. Kişinin içerisinde bulunduğu olumsuz durumları atlatması ve bunlardan mümkün olabildiğince az etkilenmesi için gerekli yöntemleri saptayıp hayatı boyunca kullanabileceği farklı yöntemler geliştirmesi amaçlanır.

Diğer Hizmetler

Tüm hizmetlerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
Randevu Formu

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...